wtorek, 3 marca 2009

Eclipse Zend Debugger

Przy odpaleniu Firebird 'owego zapytania Eclipse odmowił posłuszeństwa.
Zend debugger się wyhaczał na ibase_connect()
call to unknow function

1.podmieniłem w windows\system32\gds32.dll
z: IB_6 interbase
na: firebird 2.0

2. php.ini
eclipse\plugins\zend.debugger\resources\php.ini
dodałem linię
extension=php_interbase.dll
i z PHP5 wrzuciłem do katalogu
eclipse\plugins\zend.debugger\resources\ext
php_interbase.dll


3. działa! :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz