piątek, 6 marca 2009

Pierwszy skrypt w VBA

Ciągle nie umiem doinstalować angielskich funkcji to polskich nazw w OFFICE.
VBA nie przyjmie polskich nazw funkcji
Chciałem co miesiąc odpalać mój skrypt php z localhosta,
więc walnąłem taki skrypt:

Option Explicit
Dim objIEA
Set objIEA = CreateObject("InternetExplorer.Application")
objIEA.Navigate "http://127.0.0.1/test/test.php"
objIEA.visible = true
While objIEA.Busy
Wend
objIEA.Quit
Set objIEA = Nothing


i co miesiąc odpalam go

date /T >>log_glo.txt
cscript.exe global.VBS >>log_glo.txt 2>>error_glo.log


chamskie, proste i działa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz