poniedziałek, 15 czerwca 2009

Firebird lista tabel

List Tables: SELECT rdb $ relation_name FROM rdb$relations WHERE rdb$view_blr IS NULL AND ( rdb$system_flag IS NULL OR rdb$system_flag = 0 ) ;
List Views: SELECT rdb$relation_name
FROM rdb$relations
WHERE rdb$view_blr IS NOT NULL
AND (rdb $ system_flag OR IS NULL rdb $ system_flag = 0);
List tabs+colums:  SELECT  f.rdb$relation_name ,  f.rdb$field_name
 FROM rdb$relation_fields f
JOIN  rdb$relations r ON  f.rdb$relation_name =  r.rdb$relation_name  AND r.Rdb$view_blr IS NULL
   AND (r.rdb$system_flag IS NULL OR  r.rdb$system_flag = 0)
   AND (r.Rdb$system_flag IS NULL OR r.rdb$System_flag = 0)
 ORDER BY  1 ,  f.rdb$field_position;
List Columns of table:SELECT rdb$field_name
 FROM  rdb$relation_fields
 WHERE  rdb$relation_name = 'JM'

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz